PolanskyArt
Niektoré odpovede sú skryté vo farbách.
Some answers are hidden in the colors.
Certaines réponses sont cachées
dans les couleurs.
WHO
IS
ROBERT
POLANSKY
Who is Robert Polansky
Robert Polansky, *1959, Kremnica
V 70. a 80. rokoch 20. storočia vstupuje ako mladý adept umenia na slovenskú výtvarnú scénu. V týchto rokoch sa stretáva a komunikuje s viacerými konceptuálnymi umelcami. Vo svojich dielach vraví o subjektívnom prežití duchovnej i materiálnej podstaty bytia, zdanlivo jednoduchých, ale vypovedajúcich o objektívnych zákonitostiach princípov harmónie. Autor kladie vo svojich prácach veľký dôraz na farebnosť – kontrastnú, výbušnú, ale súčasne citlivo vyváženú v tom-ktorom námete. Keď chceme poňať kompozíciu diela minimalisticky, začíname vnímať priestor – nekonečna a súčasne detailu, ktorý nás vtiahne do motívu a subjektu vyrieknutého autorom.
PhDr. Marta Hučková – kurátorka.
Hotel**** sv. Ludmila
Skalica

Slovak Republic
3. 10. – 25. 11. 2020

Audi Exclusive Gallery
Bratislava
11. 11. 2020 – 8. 1. 2021
EXHIBITIONS
PolanskyArt EXHIBITIONS
ACRYLIC PAINTINGS
2007 – 2020
PolanskyArt ACRYLIC PAINTINGS
SMALL
PAINTINGS

2020
PolanskyArt ACRYLIC PAINTINGS
PolanskyArt ACRYLIC PAINTINGS
PolanskyArt contact
PolanskyArt contact
PolanskyArt Saatchiart PolanskyArt singular PolanskyArt Predaj obrazov PolanskyArt facebook
Branding: Martin Venutti
Web: Matúš Macko
PolanskyArt contact