PolanskyArt
Niektoré odpovede sú skryté vo farbách.
Some answers are hidden in the colors.
Некоторые ответы скрыты в цвете.
WHO
IS
ROBERT
POLANSKY
Who is Robert Polansky
Robert Polansky, *1959, Kremnica
V 70. a 80. rokoch 20. storočia vstupuje ako mladý adept umenia na slovenskú výtvarnú scénu. V týchto rokoch sa stretáva a komunikuje s viacerými konceptuálnymi umelcami. Vo svojich dielach vraví o subjektívnom prežití duchovnej i materiálnej podstaty bytia, zdanlivo jednoduchých, ale vypovedajúcich o objektívnych zákonitostiach princípov harmónie. Autor kladie vo svojich prácach veľký dôraz na farebnosť – kontrastnú, výbušnú, ale súčasne citlivo vyváženú v tom-ktorom námete. Keď chceme poňať kompozíciu diela minimalisticky, začíname vnímať priestor – nekonečna a súčasne detailu, ktorý nás vtiahne do motívu a subjektu vyrieknutého autorom.
PhDr. Marta Hučková – kurátorka.
Galéria Zichy
Ventúrska 9, Bratislava
4. 8. – 29. 8. 2020

Vernissage:
4. 8. 2020, 18.00
EXHIBITIONS
PolanskyArt EXHIBITIONS
ACRYLIC PAINTINGS
2007 – 2020
PolanskyArt ACRYLIC PAINTINGS
PolanskyArt ACRYLIC PAINTINGS
PolanskyArt ACRYLIC PAINTINGS
PolanskyArt ACRYLIC PAINTINGS
PolanskyArt contact
PolanskyArt contact
PolanskyArt Saatchiart PolanskyArt singular PolanskyArt pinterest PolanskyArt facebook
Branding: Martin Venutti
Web: Matúš Macko
PolanskyArt contact