logo

DE NATURA SONORIS

Továreň na zázraky

nik ju nevidel, počuť o nej len cez myšlienky na vieru, inak je, zakrytá pochabosťou našej duše, bez možnosti vidiet továreň na zázraky, je tu niekde, za horami, za dolami v prítmí nedostatku vody pre umytie štetcov a špachtlí, niekde skrytá, a nečaká na nič, na objavenie, pre nový náter, len trochu ju zvýrazniť, ale padá zase dážď, zmýva naše myšlienky na predstavy a my zabúdame, kde vlastne je nejaká že továreň? A čo že ona robí? Tak ideme spať, hľadať niečo iné, asi to bude niekde v Auparku. A ako to zhrnúť do obrazu, ktorý má len štyri hrany, ktorého konečným dôsledkom je len nič, s čím sa páral Mark Rothko až na to zomrel, chudák pochabý, prišiel na koniec a nevidel tú krásnu továreň, kde nič bolo všeličím bez neexistujúceho označenia nekonečna, kde mohli byť ďalšie čiary a farby, posolstvá pre veky prúdiace na linke času ako u nás teraz v noci. Je kam ísť, treba sa tam vybrat, späť do inej dimenzie, tam, kde sú ešte stále funkčné Továrne na zázraky, pre tých s farebnou mysliacou dušou aj teraz. Tak krásnu noc.
191129