Výstavy / Exhibitions

2019
1. Twin City Business Gallery
Mlynské nivy 16, Twin City B, 821 09, Bratislava
4. 2. 2019 - 26. 2. 2019
Bez vernisáže.

2. Galéria Michalský dvor
Michalská ulica 3, 811 01 Bratislava
28. 2. 2019 - 29. 3. 2019
Vernisáž: 28. 2. 2019 o 17.00 hod.

Asi najviac vystihuje osobnosť a tvorbu výtvarníka Roberta Polanskeho citát „Niektoré odpovede sú skryté vo farbách“. Každý astrofyzik by Vám povedal, že práve vo viditeľnom svetle, ktoré rozložíme na farby sa skrýva veľmi veľa odpovedí. Vďaka týmto farbám vieme určiť vývojové štádium hviezd, vieme určiť chemické zloženie plynov v hmlovinách v ktorých sa práve rodia všetky tieto hviezdy. Vďaka červenému posunu v spektre svetla z galaxií vieme akým smerom sa pohybujú. A to je len malý zlomok informácií ukrytých vo farbách...
Prečo píšem o Vesmíre, keď je hlavnou témou výtvarné umenie? Lebo my všetci sme Vesmír. Každá farba, ktorú máme šťastie vnímať na úžasných výtvarných dielach Roberta Polanskeho je len projekcia odrážajúcich sa fotónov vyžiarených miliardy rokov a dopadajúcich na našu planétu. Túto projekciu vníma každý jedinec individuálne. Preto obraz vníma môj mozog úplne inak ako autorov.
Každý si svoju projekciu dofarbujeme, meníme a upravujeme podľa nášho vnútorného vedomia. Ak mám popísať tvorbu pána Polanského, bude a je to popis mojej projekcie. V dnešnej dobe je už nevyhnutné do akéhokoľvek umenia vsadiť aj „aspekt technologického posunu a sním spojeného vnímania sveta a procesov“.
Vždy pred výstavou absolvujem niekoľko stretnutí s autorom diel. Zaujíma ma ako človek, výtvarník a osobnosť. Len v tomto kontexte je možné vytvoriť obraz o jeho aktuálnej výstave a posolstve. Z mojej dlhoročnej praxe a množstva výstav, ktoré som zrealizovala a otvorila poznám výtvarníkov, ktorí tvoria takpovediac v tranze bez zjavného uvedomelého cieľa a výtvarníkov, ktorí majú už dávno obraz namaľovaný vo svojej vnútornej projekcii. Vidia každý detail obrazu. Dokonca vedia skôr ako je prenesený na plátno jeho náov. A práve takýmto výtvarníkom je Robert Polansky.
Jeho obrazy, aj keď by z prvého pohľadu mohli naznačovať známku chaosu, sú premyslené logické a plné deja a životných situácií. Polansky farebnosťou podčiarkuje a dynamizuje jednotlivé deje vytvárané na plátnach.
Ale aby som neškatuľkovala výtvarníka do jednej polohy, musím prezradiť, že diela tvorí výhradne pri hudbe. Rôznych žánroch, čo sa taktiež odzrkadľuje v niektorých obrazoch. Prečo napríklad premaľoval obraz „Silent“ na „Sound“?
Pri vlnách, ktorými sa prenášala hudba slúchadlami do jeho vnútra sa pravdepodobne podvedomie nestotožnilo s týmto obrazom. Polansky túži po energii, pohybe a vibráciách, ktoré prenáša do diel. A tak sa do obrazu s jednou krásnou čistou oranžovou úsečkou na tmavo modrom podklade objavia dve explózia energie. A to si myslím je hlavným synonymom tvorby tohto výnimočného výtvarníka. „Explózia Energie vo Farbách“.
Ľudmila Pašková (kurátorka a galeristka)

3. BC Kerametal Office Gallery
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
6. 5. 2019 - 24. 6. 2019
Bez vernisáže.

4. Výtvarné sympózium Lehnice 2019
Kaštieľ Lehnice
16. 6. 2019 - 21. 6. 2019
Vernisáž: 21. 6. 2019 o 18.00 hod.

5. Audi Exclusive Gallery - Letný ART MIX 2019
Audi Centrum Bratislava, Harmincova 2/B, 841 01 Dúbravka-Bratislava
3. 7. 2019 - 11. 9. 2019
Spoločná výstava viacerých autorov.
Bez vernisáže.

6. Ragala Art Gallery
Kirchengasse 15, 2410 Hainburg an der Donau, Austria
20. 9. 2019 - 31. 10. 2019
Vernisáž/Vernissage: 20. 9. 2019, 18.00

2012
1. Gallery M++, Bratislava

2. Cafe Gallery, Bratislava

3. Apollo Business Center, Bratislava

2011
1. Apollo Business Center, Bratislava

2009
1. T-Gallery, Bratislava

2008
1. Maxart, Nitra

2. Cafe Gallery, Bratislava

3. Agora Gallery, New York

4. Porto Sant Elpidio, Italy

5. Apolo Business Center, Bratislava

6. Gallery, Senec

7. T-Gallery, Bratislava

2007
1. Apollo Business Center, Bratislava

2000
1. Mirbachov palác, Bratislava