Výstavy / Exhibitions

2022/2023
1. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6, Bratislava
19. 8. 2022 – 28. 2. 2023
Solo exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

2. Kerametal Office Gallery
BC Kerametal, Jašíkova 2, Bratislava
17. 2. 2023 – 31. 3. 2023
Solo exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

3. Galerie pod Palmovkou
Zenklova 34, Praha 8
1. 4. 2023 – 27. 4. 2023
Solo exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

"Myšlienky vtesnané do štruktúr farieb, výpovede príbehov v rozmeroch na stenu, nech si každý vyberie, čo mu je blízke. Tvorba nie je len o mne, aj o bytí na nedokonalej planéte, o existencii v nedokonalom vesmíre, kompozícií vzťahov, rozmanitosti tónov v spoločnej harmónii. Hudba v nemennom čase, ktorá visí na stene a nabáda nás pripomínať si, že aj takéto niečo okolo seba máme – umenie."
Robert Polansky

2021
1. Mercury Gallery
Zadunajská cesta 27, Bratislava – Petržalka
8. 2. 2021 – 12. 5. 2021
Solo exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

2. Jarný Art Mix 2021
BC Kerametal, Jašíkova 2, Bratislava
15. 4. 2021 – 20. 5. 2021
Group exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

3. Laser Dent Mini Gallery
Nám. slobody 7440/13, Bratislava
16. 4. 2021 – 30. 6. 2021
Solo exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

4. Café Gallery
Tomášikova 10/E2, Bratislava
27. 6. 2021 – 24. 7. 2021
Solo exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

5. Výtvarné sympózium Lehnice 2021
Lehnice
18. 7. 2021 - 23. 7. 2021
Group exhibition.
Vernissage: 23. 7. 2021, 17.00
Curator: Ľudmila Pašková

6. Audi Exlusive Gallery Bratislava
Audi Centrum Bratislava, Harmincova 2/B, Dúbravka-Bratislava
3. 7. – 8. 9. 2021
Group exhibition.
Curator: Ľudmila Pašková

7. SPP Gallery
Mlynské nivy 44/c, Bratislava
4. 11. 2021 – 23. 12. 2021
Solo exhibition.
Vernissage: 4. 11. 2021, 18.00.
Curator: Ľudmila Pašková

8. Vianočný Art Mix 2021
BC Kerametal, Jašíkova 2, Bratislava
21. 11. 2021 – 21. 1. 2022
Group exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

2020
1. Palm Art Mix 2020
Divadlo pod Palmovkou, Zenklova 34, Praha 8
6. 1. 2020 - 15. 2. 2020
Group exhibition.
Vernissage: 6. 1. 2020, 18.00
Curator: Ľudmila Pašková

2. Zimný Art Mix 2020
DoubleTree by Hilton Bratislava, 1. poschodie, Trnavská cesta 27/A, Bratislava
14. 1. 2020 - 8. 3. 2020
Group exhibition.
Vernissage: 13. 1. 2020, 19.00
Curator: Ľudmila Pašková

3. Accace Office Gallery
Twin City C, Mlynské Nivy 16, Bratislava
27. 2. 2020 – 15. 4. 2020
Solo exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

4. Výtvarné sympózium Lehnice 2020
Kaštieľ Lehnice
14. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Group exhibition.
Vernissage: 19. 6. 2020, 18.00
Curator: Ľudmila Pašková

5. Letný ART MIX 2020
BC Kerametal Office Gallery, Jašíkova 2, Bratislava
26. 6. 2020 – 30. 8. 2020
Group exhibition.
Curator: Ľudmila Pašková

6. Staromestská galéria Zichy
Ventúrska 9, Bratislava
4. 8. 2020 – 29. 8. 2020
Solo exhibition.
Vernissage: 4. 8. 2020, 18.00

Názov výstavy De Natura Sonoris, som si požičal od poľského skladateľa vážnej hudby, Krzystofa Pendereckého, jedného z najvýraznejších predstaviteľov hudobnej avantgardy druhej polovice dvadsiateho storočia. Jeho dielo a hlavne názov, ktorý by sa dal voľne preložiť ako Zvuky prírody, ma fascinoval už v 70. rokoch minulého storočia a použil som ho na viacerých výstavách.
Podtext Partitúra je v tomto prípade vyjadrením postupu, ktorým vznikajú moje diela. Tak ako skladateľ vpisuje noty pre jednotlivé nástroje pod seba a vytvára hudobnú štruktúru svojho diela, tak ja nanášam farby, ktoré vo väčšine prípadov špachtľou rozotieram po ploche, pokiaľ nedosiahnem požadovaný vizuálny dojem, ako overtúru k hudobnému dielu. To je prvá vrstva, prvá pasáž. Potom nasleduje čakanie. Vrstva schne. Je to postup, pri ktorom sa viacej čaká ako maľuje. Nasledujú ďalšie hudobné nástroje, ďalšie vrstvy, farebné tuše, šmirgeľ – odkrývanie spodných vrstiev, znovu nánosy farieb, vymývanie a tak ďalej, až po finálne dielo. Niekedy ide aj o 10 vrstiev. A na záver podpis. Final.
Inšpiráciou k obrazom nie je nič iné ako hudba. Nie je to disharmonický Penderecki. Je to symfonický rock, symfonický metal alebo rytmické techno či trance vocal. Slovo Symfonický je dôležité, lebo v ňom je partitúra – všetky možné nástroje, vokály a sólo hlasy. Rýchla hudba k protikladu tichého čakania.
Každé dokonalejšie dielo by malo mať formu, aj obsah. Formu som opísal, obsahom sú myšlienky, pocity, snaha o vyjadrenie neuchopiteľného, filozofie, otázky a odpovede. Obsah je skrytý v názve diela.
Na záver mi dovoľte citovať jeden z mojich výrokov: „Všetky otázky sú zodpovedané. Len treba vedieť, kde ich hľadať. V detailoch štruktúr je možné tieto nezodpovedané otázky nájsť. Treba sa ich dotýkať, vnímať ich cez hudbu a tým sa postupne dopracovávať k odpovediam.“

Na vernisáži bol predstavený prvý skladácí a rozťahovací bicykel slovenskej výroby SHARVAN s vymeniteľnými krytmi z mojich obrazov: POLANSKY – EDITION

Robert Polansky

7. Hotel**** sv. Ludmila Skalica
10. 2020 – 04. 2021
Solo exhibition.
Curator: Ľudmila Pašková

8. Audi Exclusive Gallery - Vianočný ArtMix 2020
Audi Centrum Bratislava, Harmincova 2/B, Dúbravka-Bratislava
11. 11. 2020 – 19. 1. 2021
Group exhibition.
Curator: Ľudmila Pašková

9. BC Kerametal Office Gallery - Vianočný ArtMix 2020
Jašíkova 2, Bratislava
27. 11. 2020 – 1. 2. 2021
Group exhibition.
Curator: Ľudmila Pašková

2019
1. Twin City Business Gallery
Mlynské nivy 16, Twin City B, Bratislava
4. 2. 2019 - 8. 3. 2020
Solo exhibition.
Without opening.

2. Galéria Michalský dvor
Michalská 3, Bratislava
28. 2. 2019 - 29. 3. 2019
Solo exhibition.
Vernissage: 28. 2. 2019, 17.00
Curator: Ľudmila Pašková

Asi najviac vystihuje osobnosť a tvorbu výtvarníka Roberta Polanskeho citát „Niektoré odpovede sú skryté vo farbách“. Každý astrofyzik by Vám povedal, že práve vo viditeľnom svetle, ktoré rozložíme na farby sa skrýva veľmi veľa odpovedí. Vďaka týmto farbám vieme určiť vývojové štádium hviezd, vieme určiť chemické zloženie plynov v hmlovinách v ktorých sa práve rodia všetky tieto hviezdy. Vďaka červenému posunu v spektre svetla z galaxií vieme akým smerom sa pohybujú. A to je len malý zlomok informácií ukrytých vo farbách...
Prečo píšem o Vesmíre, keď je hlavnou témou výtvarné umenie? Lebo my všetci sme Vesmír. Každá farba, ktorú máme šťastie vnímať na úžasných výtvarných dielach Roberta Polanskeho je len projekcia odrážajúcich sa fotónov vyžiarených miliardy rokov a dopadajúcich na našu planétu. Túto projekciu vníma každý jedinec individuálne. Preto obraz vníma môj mozog úplne inak ako autorov.
Každý si svoju projekciu dofarbujeme, meníme a upravujeme podľa nášho vnútorného vedomia. Ak mám popísať tvorbu pána Polanského, bude a je to popis mojej projekcie. V dnešnej dobe je už nevyhnutné do akéhokoľvek umenia vsadiť aj „aspekt technologického posunu a sním spojeného vnímania sveta a procesov“.
Vždy pred výstavou absolvujem niekoľko stretnutí s autorom diel. Zaujíma ma ako človek, výtvarník a osobnosť. Len v tomto kontexte je možné vytvoriť obraz o jeho aktuálnej výstave a posolstve. Z mojej dlhoročnej praxe a množstva výstav, ktoré som zrealizovala a otvorila poznám výtvarníkov, ktorí tvoria takpovediac v tranze bez zjavného uvedomelého cieľa a výtvarníkov, ktorí majú už dávno obraz namaľovaný vo svojej vnútornej projekcii. Vidia každý detail obrazu. Dokonca vedia skôr ako je prenesený na plátno jeho náov. A práve takýmto výtvarníkom je Robert Polansky.
Jeho obrazy, aj keď by z prvého pohľadu mohli naznačovať známku chaosu, sú premyslené logické a plné deja a životných situácií. Polansky farebnosťou podčiarkuje a dynamizuje jednotlivé deje vytvárané na plátnach.
Ale aby som neškatuľkovala výtvarníka do jednej polohy, musím prezradiť, že diela tvorí výhradne pri hudbe. Rôznych žánroch, čo sa taktiež odzrkadľuje v niektorých obrazoch. Prečo napríklad premaľoval obraz „Silent“ na „Sound“?
Pri vlnách, ktorými sa prenášala hudba slúchadlami do jeho vnútra sa pravdepodobne podvedomie nestotožnilo s týmto obrazom. Polansky túži po energii, pohybe a vibráciách, ktoré prenáša do diel. A tak sa do obrazu s jednou krásnou čistou oranžovou úsečkou na tmavo modrom podklade objavia dve explózia energie. A to si myslím je hlavným synonymom tvorby tohto výnimočného výtvarníka. „Explózia Energie vo Farbách“.
Ľudmila Pašková (kurátorka a galeristka)

3. BC Kerametal Office Gallery
Jašíkova 2, Bratislava
6. 5. 2019 - 24. 6. 2019
Solo exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

4. Výtvarné sympózium Lehnice 2019
Kaštieľ Lehnice
16. 6. 2019 - 21. 6. 2019
Group exhibition.
Vernissage: 21. 6. 2019, 18.00
Curator: Ľudmila Pašková

5. Audi Exclusive Gallery - Letný ArtMix 2019
Audi Centrum Bratislava, Harmincova 2/B, Dúbravka-Bratislava
3. 7. 2019 - 11. 9. 2019
Group exhibition.
Curator: Ľudmila Pašková

6. Ragala Art Gallery
Kirchengasse 15, Hainburg an der Donau, Austria
19. 9. 2019 - 31. 10. 2019
Solo exhibition.
Vernissage: 19. 9. 2019, 18.00
Curator: Ľudmila Pašková

7. BC Kerametal Office Gallery - Vianočný ArtMix 2019
Jašíková 2, Bratislava
25. 11. 2019 – 10. 1. 2020
Group exhibition.
Without opening.
Curator: Ľudmila Pašková

2012
1. Gallery M++, Bratislava

2. Cafe Gallery, Bratislava

3. Apollo Business Center, Bratislava

2011
1. Apollo Business Center, Bratislava

2009
1. T-Gallery, Bratislava

2008
1. Maxart, Nitra

2. Cafe Gallery, Bratislava

3. Agora Gallery, New York

4. Porto Sant Elpidio, Italy

5. Apolo Business Center, Bratislava

6. Gallery, Senec

7. T-Gallery, Bratislava

2007
1. Apollo Business Center, Bratislava

2000
1. Mirbachov palác, Bratislava